تبلیغات
. . . نازکتـــر از خیـــال . . . - این نیز بگذرد . . .

 

 

. . . نازکتـــر از خیـــال . . .

این نیز بگذرد . . . | سخن شوریده . . . ,

به نام تنها دلداده

ای کم شده وفای تو . . .

                               این نیز بگذرد . . .

افزون شده جفای تو . . .

                            این نیز بگذرد .. .

زین پیش نیک بود به من رای تو گذشت . . .

گر بد شدست رای تو . . .

                                این نیز بگذرد . . .

گر دوری از هوای منت ، هست روز و شب جای دگر هوای تو  . . .

                               این نیز بگذرد . . .

گر هست مستمند ، دل بی گناه من در محنت و بلای تو . . .

                               این نیز بگذرد . . .

وصلم که بود روز طرب دلگشای تو ، گر نیت دلگشای تو . . .

                               این نیز بگذرد . . .

بگذشت آن زمان که بدم من سزای تو . . . اکنون نیم سزای تو . . .

                               این نیز بگذرد  . . .

گر سیر گشتی از من و خواهی که نگذرم گـِـرد در سرای تو . . .

                              

                                    این نیز بگذرد . . .