تبلیغات
. . . نازکتـــر از خیـــال . . . - وقتی که پشت پنجره می آیی . . .

 

 

. . . نازکتـــر از خیـــال . . .

وقتی که پشت پنجره می آیی . . . | دلنامه . . . ,

یا فتاح

وقتی پشت پنجره می آیی ، گویی خورشید طلوع کرده . . . وقتی تو 

میدمی از پشت پنجره . . .از خورشید فرصت خودنمایی را می

ربایی . . . حتی خورشید برای دیدن تو . . . برای رنگ نگاه تو . . .

بلندترین کوهها را زیر پا می گذارد ، تا نگاهش را به نگاه تو عزیز

، گره بزند . . .

وقتی که پشت پنجره می آیی . . . احساس را با خود ارمغان می

آوری . . . و عاطفه می بخشی به لطافت رزهای تنهای پشت

پنجره . . .

وقتی که پشت پنجره می آیی مهر و عاطفه دستان کودکانه اشان را

به تو می سپارند و همبازی دل پاک و معصوم تو می شوند . . .

وقتی باران می بارد ، گویی تو پشت پنجره ای . . .  صدای پای

قطره های باران که بی مهابا خود را به شیشه ی پنجره می کوبند ،

شنیدنیست . . . آنها قاصد اشکهای پنهان خورشید در پس ابرند . . .

اشکهایی که از شرم نگاه تو ، از هــُـرم وجود تو پشت پنجره  و از

رنگ حضور تو . . . بی پایان و بی بهانه  شده اند . . .

دوست دارم که تو را زیرباران و در قاب چوبی پنجره ببینم . . .

دوست دارم به افق خیره شوی تا زیبایی خدا را در تلالو نگاه های

بی ریای ِ تو خیره شوم  . . .

وقتی که پشت پنجره می آیی ، یاسهای کنار پنجره می رویند . . . و

عطر یاس شهر را می پیچد . . . و همه ی نسیمها سوی تو می وزند . . .

وقتی تو پشت پنجره ای ، احساس رنگ تازه ای می گیرد . . . و

مهرعاطفه از دستان تو سیراب می شوند . . .

وقتی پشت پنجره می آیی . . . لطافت را درس تازه ای می دهی ،

مهر را نوازش می کنی . . . و دلی را آرامش می دهی . . . آرامشی

عمیق و دوست داشتنی . . .

نمی دانی ! نگاهت از پشت پنجره ای که روبه بینهایت باز می

شود . . . تماشایست . . .

ای آسمانی ِ روی زمین . . . ! نقش تو پشت پنجره ی عشق و

احساس حک شده !

بگو !

از تبار کدامین نوری که نهایت ناپذیراست . . . ؟

ای در حصار زمان گرفتار . . . ! چیست بهای زمان . . . ؟

می دانم . . . می دانم این حصار را روزی با دستان پر از عشق خود

خواهی شکست . . . کاش آنروز باشم و فاتحانه بر روی قله ی عشق

و احساس قدم برداشتنت را ببینم. . . ای کاش باشم . . . ای کاش . . .

باور کن به خدا هم حسودی می کنم . . . چرا که عزیزی مثل تو

دارد . . .

نفس بکش مهربان . . . !

                         نفس بکش . . . !

                                      دلی به نفس تو آغشته شده . . .

  

یا علی . . .