تبلیغات
. . . نازکتـــر از خیـــال . . . - فقط تو . . . ( سخن شوریده . . . )

 

 

. . . نازکتـــر از خیـــال . . .

فقط تو . . . ( سخن شوریده . . . ) | سخن شوریده . . . ,

به نام خدا

خانه ام وقتی که می آیی تمامش مال تو

 

                                        هر چه دارم غیر تنهایی تمامش مال تو

 

صد دوبیتی صد غزل دارم و حتی یک بغل

 

                                          شعرهای خوب نیمایی تمامش مال تو

 

ضرب و آهنگ غزلهایم صدای پای توست

 

                                          این صدای پای رویایی تمامش مال تو

 

بیکران سبــــز اقیانـــــوس آرام دلـــم

 

                                           ای پری خوب دریایی تمامش مال تو

 

عشق من عشق زمینی نیست باور کن عزیز

 

                                    عشقم این عشق اهورایی تمامش مال تو

 

بازهم بیت بد پایان شعرم مال من

           

                               بیتهای خوب بالایی تمــامش مــال تــــو . . .

متاسفانه نام شاعر این شعر زیبا رو نتونستم بیابم ...