تبلیغات
. . . نازکتـــر از خیـــال . . . - دوست ( سخن شوریده . . . )

 

 

. . . نازکتـــر از خیـــال . . .

دوست ( سخن شوریده . . . ) | سخن شوریده . . . ,

به نام حضرت دوست

من دلم می خواهد

                  

                                خانه ای داشته باشم پر دوست . . .

کنج هر دیوارش ، دوستیهایم بنشینند آرام

 

                                گل بگو. . .

 

                                                  گل بشنو . . .

هر کسی می خواهد داخل خانه ی پر عشق و صفامان گردد

 

                       یک سبد بوی گل سرخ به ما هدیه کند . . .

شرط وارد گشتن ، شستشوی دلهاست

 

               شرط آن داشتن یک دل بی رنگ و ریاست . . .

بر درش برگلی می کوبم . . .

 

                                روی آن با قلم سبز بهار

 

              می نویسم . . . 

 

                                      ای یار    

 

                           خانه ی دوستی ما اینجاست . . .

"  قاصدک "